ОФСЕТ ПЕЧАТ

Той е обединяващо понятие за няколко печатни технологии, общото между които е директното пренасяне на изображението от компютърен файл към физически носител – хартия или друга печатна медия.Наложила се през последните години, една от технологиите лазерен печат, предлага отлично качество и бързина в изпълнението на продуктите.

Подходящи за дигитален лазерен печат са всички изделия от хартия (визитки, листовки, плакати, диплянки, стикери, каталози, менюта, папки, опаковки, календари и др.), както и все по-често употребяваните персонализирани продукти (карти, баджове, грамоти, сертификати, покани, пликове).